SYARAT KELAYAKKAN STATUS BUMIPUTRA

(HANYA BAGI PROGRAM USAHASAMA UiTM SAHAJA)

DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BARU PROGRAM USAHASAMA UiTM DI IPB

Setiap pelajar yang mendaftar harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :- Syarat kelayakan status bumiputra ialah seperti berikut :-
  1. Bagi pelajar dari Semenanjung Malaysia:
    • Salah seorang daripada ibu atau bapa kandungan pelajar MESTILAH berketurunan MELAYU / ORANG ASLI warganegara Malaysia.
  2. Bagi pelajar dari Sabah dan Labuan:
    • Bapa pelajar MESTILAH berketurunan MELAYU / PERIBUMI Sabah warganegara Malaysia.
  3. Bagi pelajar dari Sarawak:
    • Kedua ibu dan bapa pelajar MESTILAH berketurunan MELAYU / PERIBUMI Sarawak warganegara Malaysia.
NOTA PENTING semakan dan pengesahan status:-

Web KPBKL | Semak Semula